Frågor & svar

Allmänna frågor

Vad är Svenska Fjällklassikern?

Svenska Fjällklassikern är ett utmanings- och upplevelsebaserat koncept som tar plats i den svenska fjällkedjan och som finns i två olika varianter: Svenska Fjällklassikern och Svenska Fjälltoppsklassikern.

Varför finns det två fjällklassiker?

Varje individ tilltalas olika av utmaningar och upplevelser. Några älskar den tuffa och tävlingsinriktade biten medan andra hellre suktar efter en annan typ av utmaning i mer stilla ro och tystnad. Därför finns det två olika varianter av våra fjällklassiker för att tilltala just dig och dina behov.

Vad är skillnaden mellan Svenska Fjällklassikern och Svenska Fjälltoppsklassikern?

De två fjällklassikerna har den gemensamma nämnaren att båda innebär en stor utmaning med en geografisk spridning i hela svenska fjällkedjan, samt tjusningen av att uppleva fjällvärlden i olika sammanhang, årstider och i rörelse. Den stora skillnaden är att Svenska Fjällklassikern ter sig mer fysiskt krävande och har tydligare tidsramar genom de olika loppen medan Svenska Fjälltoppsklassikern tilltalar dig som vill uppleva fjällen lite mer stillsamt, enskilt och på egna villkor.

Vilken fjällklassiker passar mig?

Gillar du noggranna träningsförberedelser, olika färdsätt (cykling, löpning och skidåkning) och tuffa fysiska utmaningar rekommenderar vi dig att anta Svenska fjällklassikern. Om du å andra sidan föredrar en utmaning med egen planering, i avskildhet och med fjällvyer i en lugnare tillvaro rekommenderar vi dig att anta Svenska Fjälltoppsklassikern.

Hur får jag mina utmärkelser?

Efter genomförd fjällklassiker registrerar du ditt genomförande via respektive diplomeringsformulär. I samband med registreringen beställer du dina utmärkelser. Betalning för utmärkelser och fraktkostnad sker efter bekräftelse om att din fjällklassiker är godkänd.

Hur hamnar jag på resultatlistan?

Samtliga godkända fjällklassiker som registrerar sig via respektive diplomeringsformulär hamnar på resultatlistan. Vänligen kontakta oss om du inte vill synas på resultatlistan.


Svenska Fjällklassikern

Hur genomför jag Svenska Fjällklassikern?

Sammantaget innebär Svenska Fjällklassikern att du under ett års tid genomför tre tävlingslopp. Du ansvarar själv för din anmälan till respektive tävlingslopp för att därefter genomföra loppen. När samtliga lopp är genomförda registrerar du din bedrift via Svenska Fjällklassikerns diplomeringsformulär samtidigt som du beställer dina utmärkelser.

Hur anmäler jag mig till Svenska Fjällklassikern?

Du kan inte anmäla dig till konceptet Svenska fjällklassikern. Men för att kunna genomföra Svenska Fjällklassikern behöver du genomföra de tre tävlingsloppen inom en period av tolv månader. Till dessa lopp behöver du själv anmäla dig via respektive tävlingsarrangörs hemsida. Efter genomförande av de tre loppen registrerar du din bedrift via Svenska Fjällklassikerns diplomeringsformulär.

Behöver tävlingsloppen göras i en viss ordning?

Ja, se datum för respektive tävling under Svenska Fjällklassikern. Notera att startplatser och datum för tävlingsloppen släpps vid olika tidpunkter.

Kostar det något att genomföra Svenska Fjällklassikern?

Det kostar ingenting att genomföra själva konceptet Svenska fjällklassikern. Däremot kostar det att genomföra varje tävlingslopp genom dess anmälningsavgift för loppen. Efter att du har genomfört dina tre tävlingslopp kan du registrera ditt genomförande via diplomeringsformuläret och väljer samtidigt vilka utmärkelser du vill beställa. Betalning för dina utmärkelser och frakt sker efter bekräftelse på att din fjällklassiker är godkänd.

Är jag garanterad startplats i samtliga lopp om jag deltar i ett av dem?

Nej, i dagsläget finns inga garantier för startplats i samtliga lopp. Du ansvarar själv för att anmäla dig till loppen och vi rekommenderar att du anmäler dig i god tid för att säkra din plats. Ett tips är att regelbundet besöka tävlingsarrangörens hemsida för att ha den senaste informationen om när startplatserna släpps.

Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp med planering inför Svenska Fjällklassikern?

Du kan skicka din fråga direkt till respektive tävlingsarrangör gällande specifika frågor om loppen.

Hur mycket behöver jag träna inför Svenska Fjällklassikern?

Läs mer på respektive tävlingsarrangörs hemsida för information om rekommenderad träningsmängd och loppens svårighetsgrader. Observera att svårighetsgraden i slutändan handlar om individens förkunskaper, fysiska och psykiska förutsättningar, väder och vind, samt terräng.

Vad händer om jag har anmält mig till ett lopp och blir sjuk, vill sälja min startplats eller har andra frågor gällande tävlingsloppen?

Vänd dig direkt till respektive tävlingsarrangör. Svenska Fjällklassikern åtar sig inga som helst skyldigheter eller ansvar för återbetalning av anmälningsavgifter eller liknande avseende tävlingsloppen.

Vad händer om jag missade att genomföra ett tävlingslopp eller att tävlingsloppet ställdes in?

Ibland kan det uppstå situationer som gör att man inte kan genomföra tävlingsloppet eller att ett tävlingslopp av olika anledningar ställs in. Har du redan hunnit påbörja din fjällklassiker och tidigare genomfört ett eller två tävlingslopp kan du skicka en förfrågan om hur du ska göra för att fullfölja Svenska Fjällklassikern. Skulle detta ha varit ditt första tävlingslopp i Svenska Fjällklassikern flyttar du fram din start till det tävlingslopp som kommer näst på tur.

Vid frågor som rör din anmälningsavgift till tävlingsloppen hänvisar vi dig direkt till respektive tävlingsarrangör. Svenska Fjällklassikern åtar sig inga som helst skyldigheter vad gäller skadestånd eller ersättning gentemot utövare eller annan part för förluster som kan ha orsakats av att ett lopp ställts in eller andra situationer som kan uppstå för lopp som ingår i Svenska Fjällklassikerns koncept.

Är tävlingsloppen i Svenska Fjällklassikern alltid samma lopp?

Ett tävlingslopp kan av olika anledningar ställas in eller utgå från Svenska Fjällklassikern. Svenska Fjällklassikern försöker då att hitta ett ersättningslopp. Svenska Fjällklassikern vill verka för att kunna erbjuda minst ett skidlopp, ett cykellopp och ett löplopp. Svenska Fjällklassikern är inte statisk vad gäller tävlingsloppen, varför vissa tävlingslopp kan komma att utgå och ersättas av ett annat tävlingslopp och/eller att fler lopp inom samma tävlingsdisciplin tillkommer för att öka möjligheter för fler att kunna delta i Svenska Fjällklassikern, samt erbjudas nya utmaningar och variationer. I dagsläget är det de tävlingslopp som presenteras under Svenska Fjällklassikern som gäller.


Svenska Fjälltoppsklassikern

Hur genomför jag Svenska Fjälltoppsklassikern?

Sammantaget innebär Svenska Fjälltoppsklassikern att du under ett års tid bestiger den högsta toppen i varje fjällandskap. Du genomför toppbestigningarna i den ordning du själv önskar. Efter att samtliga fjälltoppar är genomförda registrerar du din bedrift via Svenska Fjälltoppsklassikerns diplomeringsformulär samtidigt som du beställer dina utmärkelser.

Hur anmäler jag mig till Svenska Fjälltoppsklassikern?

Du kan inte på förhand anmäla dig till Svenska Fjälltoppsklassikern. Först efter att du har genomfört de fyra toppbestigningarna, inom en period av ett år, registrerar du ditt genomförande under Svenska Fjälltoppsklassikerns diplomeringsformulär.

Hur mycket behöver jag träna inför Svenska Fjälltoppsklassikern?

Läs mer om respektive fjälltopp för att öka dina kunskapsnivåer om dess svårighetsgrader. Observera att svårighetsgraden i slutändan handlar om individens förkunskaper, fysiska och psykiska förutsättningar, väder och vind, samt terräng. Ett lästips för att bredda dina fjällkunskaper är boken Vandra Gröna bandet: en guidebok och reseskildring genom den svenska fjällkedjan.

Behöver fjälltopparna göras i en viss ordning?

Nej, du får göra dem i den ordning du själv önskar.

Kostar det något att genomföra Svenska Fjälltoppsklassikern?

Nej, det kostar ingenting att genomföra själva konceptet Svenska Fjälltoppsklassikern. Efter att du har bestigit de fyra fjälltopparna kan du registrera ditt genomförande via diplomeringsformuläret och väljer själv vilka utmärkelser du vill beställa. Betalning för dina utmärkelser och frakt sker efter bekräftelse på att din fjälltoppsklassiker är godkänd.

Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp med planering av Svenska fjälltoppsklassikern?

Du kan skicka din fråga direkt till Svenska Fjällklassikern gällande specifika frågor om fjälltopparna. Skriv din fråga i formuläret så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Hittar du inte svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi har möjlighet.