Fakta om Kebnekaises sydtopp

Fjällandskap: Lappland

Förslag på utgångspunkt: Nikkaluokta

Distans: 44 km

  • Nikkaluokta – STF Kebnekaise Fjällstation ToR är 38 km.
  • STF Kebnekaise Fjällstation – Kebnekaises sydtopp ToR är 18 km (Västra leden)
  • Höjdmeter: Sydtoppen är 2104 m.ö.h.
  • Sydtoppen har ett fast berg på cirka 2060 m.ö.h. och är täckt av en cirka 40 m tjock glaciär, vilket innebär att dess höjd är föränderlig.
  • Nordtoppen har ett fast berg på 2096,8 m.ö.h.

Tidsåtgång: 3-4 dagar, varav toppbestigningen vanligen tar 10-14 timmar beroende på din kondition och väderförhållanden.

Terräng: Den Västra leden har en total stigning på cirka 1800 höjdmeter. Merparten av sträckan är vandring, där den senare delen är mycket stenig och bitvis brant. Leden korsar tidigt Kittelbäcken och därefter vandrar du uppför Vierramvares för att sedan tappa höjdmeter ner i Kaffedalen innan det bär uppför igen mot toppen. Leden är bitvis markerad och går i högalpin terräng, vilket innebär att du är exponerad för väder och vind. Två toppstugar finns att tillgå.

Boka boende: STF Kebnekaise Fjällstation

Boka guide: STF Kebnekaise Fjällstation

I närområdet: Vandringsleden Kungsleden. Lapporten, Abisko, Kiruna och Riksgränsen.

Bra att veta: Ta kontakt med personal på fjällstationen för aktuell fjällinformation innan avfärd. Toppbestigningen kräver god kondition och viss fjällvana. Efter att Kittelbäcken har passerats finns inga möjligheter till att fylla vattenflaskorna. Var noggrann med att bära med dig vatten, proviant och förstärkningsplagg, samt säkerhetsutrustning. Mellan Nikkaluokta och Kebnekaises fjällstation finns möjlighet till båtfärd, som kortar av sträckan med 6 km. Den Östra leden mot toppen är 16 km ToR, vilken kräver viss kunskap, utrustning och erfarenhet för en säker vandring och ett klättermoment.

Kom ihåg: Bär alltid med dig en fysisk karta och kompass på din fjälltur. Kartor går att hitta via exempelvis Calazo och Lantmäteriet, samt online. Vid bestigning av fjälltoppar spelar alltid vädret en stor roll för huruvida bestigningen är genomförbar eller inte – att ha någon extra dag till godo är alltid att föredra.